9 juni 2016: Zin en onzin van het PMO chemische stoffen

Zin en onzin van het PMO chemische stoffen Het aanbieden van een PMO is wettelijk in de Arbowet vastgelegd en voor de uitvoering zijn professionele richtlijnen ontwikkeld. Maar hoe is het nu gesteld met het PMO in Nederland en wat zijn de verschillen met België. In...

11 juni 2015: Ons bedreigde brein: primum non nocere!

Ons brein wordt dagelijks blootgesteld aan  (chemische) stoffen, zowel in het werk als privé. Met name de acute vergiftigingen zijn bij een breed publiek bekend ;  sterfgevallen door het drinken van te veel water en hersenbeschadiging door alcohol zijn nog steeds...

12 juni 2014: Chemische risico’s bij werken in de gezondheidszorg

Bij de invoering van een veiligheidsmanagement systeem (VMS ) en het streven naar integrale veiligheid in de kliniek, is het vergroten en borgen van de patiëntveiligheid het belangrijkste onderdeel. Maar risicomanagement gaat over méér dan de patiëntgebonden risico’s...