23 juni 2022: De etiologische diagnostiek van beroepsziekten.

De etiologische diagnostiek van beroepsziekten Hoe gaat dat en wie gaat dat doen?InleidingHet risico van het werken met chemische stoffen heeft in Nederland maatschappelijke en politieke belangstelling gekregen. In Nederland lanceerde het ministerie van Sociale Zaken...

18 juni 2020: De bedrijfsarts werkt samen…

De bedrijfsarts werkt samen… De SER bracht op 19 september 2014 het advies Betere zorg voor werkenden uit.Hierin is aandacht gevraagd voor een betere zorg door goede samenwerking tussen reguliere gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg in opgenomen. Goede...

13 juni 2019: Biomonitoring en de rol van de bedrijfsarts…..

Biomonitoring en de rol van de bedrijfsarts….. Vorig jaar hebben wij met elkaar gesproken over het PMO gevaarlijke stoffen. Eén van de belangrijkste instrumenten voor de bedrijfsarts om vroegtijdig gezondheidsklachten en/of beginnende afwijkingen te constateren, is...