De bedrijfsarts werkt samen…

De SER bracht op 19 september 2014 het advies Betere zorg voor werkenden uit.
Hierin is aandacht gevraagd voor een betere zorg door goede samenwerking tussen reguliere gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg in opgenomen. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg vereist samenwerking met andere deskundigen binnen en buiten de arbeidsorganisatie en de gezondheidszorg.
De NVAB ziet de bedrijfsarts in de eerste/anderhalve lijn en wil hechtere banden met de curatieve sector. Voor dit soort zorg wordt in KNMG-verband de term ‘arbeidsgerelateerde medische zorg’ gehanteerd. Het gaat daarbij om medische zorg die gerelateerd is aan arbeid, zowel gericht op het individu als op het collectief. Dit kunnen zowel door de arbeid zelf veroorzaakte ziekten en aandoeningen zijn, de zogenaamde beroepsziekten, als ziekten en aandoeningen die het uitvoeren van arbeid nu of in de toekomst kunnen bemoeilijken.
De arbeids- en bedrijfsgeneeskunde heeft dit domein als focus en kan een brugfunctie vervullen tussen werkomstandigheden en gezondheidszorg. Binnen het programma Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg (hierna TAZ) vormt de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde hiertoe een belangrijk initiatief.
Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de huidige Arbo-curatieve zorg voor longziekten vanuit verschillenden invalshoeken belichten. Hierbij wordt ook de rol van de bedrijfsarts in deze samenwerking toegelicht.
De Corona uitbraak gaf de bedrijfsartsen ook weer nieuwe kansen in de samenwerking met de GGD-en; er ontstond een mooi brug tussen “occupational health”en “public health”.
Tot slot sluiten wij af met een bestaande beroepsziekte in een “nieuw jasje”

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier