Bijeenkomsten

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum
met als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische factoren
en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein.

De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de NVVK, NVT, NVAB, NVMM of NVVA.

Leden van de CGC en de betreffende beroepsverenigingen worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten.

Als niet-leden belangstelling hebben om een bijeenkomst bij te wonen, kunnen zij zich HIER aanmelden. 

18 juni 2020: De bedrijfsarts werkt samen…

De bedrijfsarts werkt samen... De SER bracht op 19 september 2014 het advies Betere zorg voor werkenden uit.Hierin is aandacht gevraagd voor een betere zorg door goede samenwerking tussen reguliere gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg in opgenomen. Goede...

Lees meer

16 januari 2020: Een veilige waterstof economie?

Een veilige waterstof economie? Online bijeenkomst (via aanmelding), donderdag 16 januari 2020, 13:30 - 16:30 u. Achtergrond Waterstof, de energiedrager van de toekomst, wordt gezegd. De industrie gebruikt waterstof al heel lang in haar processen. De eerste waterstof...

Lees meer

8 november 2018: Chroom-6: Lessons learned

Chroom-6: Lessons learned In de periode 1984 - 2006 zijn medewerkers van Defensie tijdens onderhouds-werkzaamheden blootgesteld aan chroom-6. Dit gebeurde op vijf POMS-locaties van Defensie, waar Amerikaans materieel stond opgeslagen wat door Defensie-personeel werd...

Lees meer

13 september 2018: Gevaren van mestverwerking

Gevaren van mestverwerking De agrarische sector staat onder druk om te voldoen aan Europese regels ten aanzien van het gebruik van ruimte en grondstoffen. De verwerking van afvalstromen zoals mest vormt daarbij een belangrijke schakel. Oplossingen in de verwerking van...

Lees meer

13 maart 2015: Epigenetica

Epigenetica is een betrekkelijk nieuw en uitdagend onderzoeksgebied dat zich in toenemende belangstelling mag verheugen. Er zijn namelijk aanwijzingen dat door omgevingsfactoren prenataal veroorzaakte epigenetische veranderingen geassocieerd zijn met een verhoogde...

Lees meer

14 maart 2013: Voldoende stof tot discussie

Inhalatoire blootstelling aan stof vormt een gezondheidsprobleem zowel in de arbeidssituatie als in het milieu. Niet alleen effecten op long- en luchtwegen, maar ook systemische effecten worden in relatie gebracht met blootstelling aan stof. Welke fractie stof is...

Lees meer

17 januari 2013: Is taal een gevaar (geworden)?

Taal wordt de laatste tijd regelmatig genoemd als belangrijke factor bij risico’s op ongevallen. En dat geldt dan niet alleen voor taalproblemen in sectoren met veel buitenlandse werknemers. Het onderwerp is nog betrekkelijk jong. In de 2008 CGC-NVVK bijeenkomst over...

Lees meer

23 oktober 2010: Wat weet je als je nano meet?

Nanotechnologie vormt een van de nieuwe risico’s op de werkplek waarmee we ons als arbodeskundigen regelmatig bezighouden. Op dit moment is nog geen algemene uitspraak over de veiligheid van nanodeeltjes mogelijk. Er zijn veel verschillende typen deeltjes, waardoor...

Lees meer

12 november 2009: Borstkanker en ploegendienst

Het afgelopen jaar is met enige regelmaat publiciteit geweest over de relatie tussen borstkanker en ploegendienst (of werken in de nacht). Een belangrijke oorzaak voor de aandacht in de media was een oproep van de vakbond FNV gericht aan haar vrouwelijke leden met...

Lees meer