Wat doet de CGC:

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein.

Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themabijeenkomsten voor bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en milieugezondheidskundigen.

De bijeenkomsten worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd in samenwerking met:

  • de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) (link naar NVvA),
  • de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) (link naar NVVK), 
  • de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT) (link naar NVT),
  • de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) (link naar NVMM) en
  • de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) (link naar NVAB).

De themabijeenkomsten bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan.