Samenstelling bestuur:

Paul Scheepers (Voorzitter)
contactpersoon Nederlandse Vereniging Medisch Milieukundigen (NVMM)

Corneel Ramselaar (Secretaris)

Fenneke Linker (Penningmeester)
contactpersoon Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA)

 

Arlette van der Kolk (Lid)
contactpersoon Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK)

Nicole Palmen (Lid)
contactpersoon Nederlandse Vereniging voor Toxicologie, sectie Arbeidstoxicologie (NVT-AT)

Rik Menting
contactpersoon Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

 

 Wouter Fransman (Lid)

 

 

Paul Swuste (Lid)

 

 

Anke Janssen (Waarnemend lid vanuit BSOH)

 

 

Steven Ronsmans (Lid)

 

 

 

Willem Pieter Piebenga (Lid)