Bedrijfsarts en arbeidshygiënist: 2 professionals die elkaar op de werkvloer tegen komen. Beiden ijveren voor de veiligheid van werknemers die blootgesteld worden aan toxische stoffen. Maar werken ze ook actief samen? Delen ze voldoende hun resultaten? Laten ze kansen liggen?
We illustreren de samenwerkingsmogelijkheden aan de hand van 3 praktijkvoorbeelden, zo gegrepen uit het bedrijfsleven:
In een fabriek waar transformatoren worden gerecycleerd, zijn werknemers blootgesteld aan PCB’s en PER.
In ziekenhuisapotheken wordt de blootstelling aan cytostatica in kaart gebracht.
In een productie eenheid voor medische tampons blijken werknemers blootgesteld aan het uiterst vluchtige oplosmiddel 1,4-dioxaan.
Voor elk praktijkvoorbeeld laten we 3 sprekers aan het woord: een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist én een academisch expert.
Zo biedt de studiedag kans tot kritische reflectie over de limietwaarden die we hanteren om blootstelling aan toxische stoffen op te volgen. Hoe zit het met de beschikbaarheid van de grenswaarden waaraan practici nood hebben? Wat is eigenlijk de waarde van de waarden die we nastreven?
Tot slot is deze studiedag, naast een multidisciplinaire, ook een multicultureel verrijkende gelegenheid. Vlaamse en Nederlandse organisaties brengen hun leden samen in deze ontmoetingsdag van VWVA en NVAB, NVVA en BSOH, en CGC.
Er even tussenuit voor netwerken en terug aanhalen wat ons verenigt!

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: niet beschikbaar

Presentatie spreker 2: niet beschikbaar

Presentatie spreker 3: niet beschikbaar

Presentatie spreker 4: niet beschikbaar

Verslag in TtA: klik hier