Spuiten en slikken op de werkvloer. Implicaties van de combinatie van medicatie, alcohol, drugs met werken in de chemie

Zo nu en dan komen er bedrijfsongevallen in het nieuws waarbij een vraag wordt gesteld over de fysieke en mentale gesteldheid van betrokkene. Vooral wanneer de gevolgen groot zijn, zoals bij de gezagvoerder van een vliegtuig in de burgerluchtvaart of een kapitein op een binnenschip met een gevaarlijke stoffen, worden terecht ook vragen gesteld over en het gebruik van alcohol of andere middelen. Werknemers en werkgevers moeten alert zijn op dit soort risico’s en zullen een advies van de bedrijfsarts op dit vlak op prijs stellen.
Het ligt voor de hand dat prestaties van werknemers op de werkvloer kunnen worden
beïnvloed door gebruik van middelen die om uiteenlopende redenen worden ingenomen. Het gebruik kan therapeutisch bedoeld zijn, maar het kan ook gaan om onbedoeld gebruik/misbruik van middelen. In beide gevallen kan dit gevolgen hebben voor het functioneren. Zowel fysieke/cognitieve prestaties als het sociaal functioneren kan verminderd zijn en invloed hebben op uitvoering van risicovolle taken. Omdat de gemiddelde leeftijd van productiemedewerkers toeneemt en chronische ziekten vaker worden behandeld met medicatie die dagelijks moet worden ingenomen, is het denkbaar dat er interacties optreden met chemisch blootstellingen die gevolgen kunnen hebben met invloed op de veiligheid maar ook gevolgen voor de gezondheid van de werknemer.
Tijdens deze bijeenkomst zullen twee kanten worden belicht: in het eerste blok komen
interacties tussen voorgeschreven medicatie en chemische blootstellingen aan bod. In het tweede blok wordt ingegaan op gebruik en misbruik van stimulerende of verdovende middelen. Voor beide is het van belang van tevoren een inschatting te maken van potentiele risico’s en wat er op het gebied van primaire en secundaire risicopreventie aan kan worden gedaan. We denken dan in eerste instantie aan het opstellen van een alcohol- en drugbeleid, preventiecampagnes en het medisch toezicht, maar stellen ons tegelijk vragen over de meest geschikte aanpak hiervan. Wat werkt en hoe liggen kosten en baten?

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier