Biomonitoring en de rol van de bedrijfsarts…..

Vorig jaar hebben wij met elkaar gesproken over het PMO gevaarlijke stoffen. Eén van de belangrijkste instrumenten voor de bedrijfsarts om vroegtijdig gezondheidsklachten en/of beginnende afwijkingen te constateren, is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO).
Periodieke vorm van health surveillance bij werken met gevaarlijke stoffen is een vast onderdeel van het risicomanagement bij werken met gevaarlijke stoffen. Het betreft zowel een arbeidsgeneeskundige als een arbeidshygiënische evaluatiemethoden van de blootstelling. Vanuit dat perspectief is de suggestie gedaan om kerndoel 4 toe te voegen aan de PMO kern doelen: “vaststellen of de aanwezige aanpak afdoende beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen biedt voor wat betreft de gezondheidskundige aspecten.”
Biomonitoring is een goede methode om totale blootstellingen aan o.a. CMR-ED stoffen evalueren en kan gebruikt worden als monitor instrument in het kader van kerndoel 4. In 2018 is er een rapport verschenen van het RIVM waarin de praktische en ethische voor- en nadelen ten opzichte van de huidige technieken op een rij zijn gezet. Het rapport is beschikbaar op: https://www.rivm.nl/publicaties/gebruik-van-biomonitoring-en-sensoring-binnen-arbeidsomstandigheden-praktische-en
Bij de opzet en uitvoering van een Biologische Monitoring gevaarlijke stoffen moeten arbo-professionals met elkaar samenwerken. Waar het domein van de arbeidshygiënist vooral bij de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het doen van omgevingsmetingen (environmental monitoring) ligt, is dat van de bedrijfsarts vooral bij biologische effect monitoring, het opsporen van (vroege)gezondheidseffecten en begeleiden van kwetsbare personen. De plaats van Biologische Monitoring is een onderwerp van discussie; is dit nu een medische handeling of een aanvulling op de RI&E?
Aan de hand van een casus zal er in vier groepen ronde tafelgesprekken worden gehouden waarin over bovenstaande dilemma’s van gedachten kan worden gewisseld.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Casus 1 Arseen: klik hier

Casus 2 Benzeen: klik hier

Casus 3 Chroom-6: klik hier

Casus 4 Lood: klik hier

Verslag in TtA: nog niet beschikbaar