Bijeenkomsten bijwonen?

De themabijeenkomsten die worden georganiseerd zijn vrij toegankelijk voor leden van de Contact Groep Gezondheid en Chemie (CGC) en voor de leden van de samenwerkende beroepsvereniging waarmee de betreffende bijeenkomst mee georganiseerd wordt.

De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de NVVK, NVT, NVAB, NVMM of NVVA.

Leden van de CGC en de betreffende beroepsverenigingen worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten.

Certificaten:
 • Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten van deelname uitgereikt ten behoeve van certificering.
 • Deelnemers die geen lid zijn van de CGC, maar wel lid zijn van de betreffende beroepsvereniging, kunnen hun eigen beroepsvereniging verzoeken om een certificaat van deelname te verstrekken.

Let op: leden van de samenwerkende beroepsvereniging kunnen alleen – gratis – de bijeenkomsten bijwonen die in samenwerking met hun beroepsvereniging georganiseerd wordt.

De bijeenkomsten zijn gericht op:

 • bedrijfsartsen,
 • veiligheidskundigen,
 • arbeidshygiënisten,
 • toxicologen,
 • medisch milieukundigen en
 • milieugezondheidskundigen

  Lidmaatschap CGC

  • Als lid van de CGC wordt je voor alle bijeenkomsten (5 per jaar) uitgenodigd.
  • Voor bijgewoonde bijeenkomsten kun je een aanwezigheidscertificaat krijgen namens de CGC.
  • Het lidmaatschap van de CGC bedraagt € 47,50 per jaar (prijspeil 2023).
  • Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

  Bijwonen van 1 bijeenkomst

  • Geen lid, maar wel graag een bijeenkomst bijwonen?
  • De kosten voor niet-leden bedragen € 30,– (prijspeil 2023).

  Aanmelding kan via de link bij de betreffende bijeenkomst.

  Voor andere vragen

  en/of opmerkingen, svp contact opnemen via cgc@epsnet.nl.