14 maart 2013: Voldoende stof tot discussie

Inhalatoire blootstelling aan stof vormt een gezondheidsprobleem zowel in de arbeidssituatie als in het milieu. Niet alleen effecten op long- en luchtwegen, maar ook systemische effecten worden in relatie gebracht met blootstelling aan stof. Welke fractie stof is...

8 maart 2012: REACH: Jongleren met toxicologische kengetallen

De regelgeving over Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals (REACH) is al een tijd van kracht. De eerste registratiedossiers met bijbehorende extended Safety Datasheets (e-SDS) van een aantal groepen stoffen zijn vóór 1 december 2010 ingediend. Op dit...

11 maart 2010: Signaleren van nieuwe risico’s op de werkplek

Door voortdurende veranderingen in werk en werkomstandigheden ontstaan nieuwe arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s en mogelijk ook nieuwe beroepsziekten. Maatschappelijk is de belangstelling voor het sneller en beter opsporen van nieuwe gezondheidsrisico’s vooral...