Health risk assessment bij beroepsmatige blootstelling aan mengsels en meerdere stoffen tegelijk

Het komt regelmatig voor dat mensen beroepsmatig tegelijkertijd worden blootgesteld aan meerdere stoffen. Bijvoorbeeld omdat zij werken met producten die zijn samengesteld uit verschillende chemische stoffen, of omdat zij tegelijkertijd werken met meerdere verschillende stoffen. Ook kunnen tijdens werkzaamheden met een stof onbedoeld bijproducten vrijkomen. Volgens de Arbowet dienen werkgevers voor een gezonde en veilige werkplek te zorgen. De wettelijke grenswaarden en DNELs kunnen daarbij helpen om de blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkplek te beperken. De meeste normen zijn echter gebaseerd op blootstelling aan een enkelvoudige stof. De vraag is of deze normen toereikend zijn bij mengsels of bij gelijktijdige blootstelling aan meerdere stoffen. In dit symposium wordt hierop in gegaan. Na een korte introductie worden de nieuwste methodologische
ontwikkelingen gepresenteerd. Verder wordt ingegaan op zaken die van belang zijn voor de risicoanalyse bij mengsels en gelijktijdige blootstelling aan meerdere stoffen.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier