8 oktober 2020: Arbeidstoxicologie van de circulaire economie

Arbeidstoxicologie van de circulaire economie Het schaars worden van grondstoffen, klimaatverandering en vervuiling leiden al geruime tijd tot pogingen de economie te verduurzamen, of ‘vergroenen’. Verduurzaming is een breed begrip, misschien zelfs containerbegrip....

8 maart 2018: Controverses bij het afleiden van grenswaarden

Controverses bij het afleiden van grenswaarden Gezondheidskundige grenswaarden van gevaarlijke stoffen worden gebruikt om de mate van aanvaardbaarheid van blootstelling te beoordelen. Om de blootstelling op de werkplek te reguleren leiden commissies van deskundigen...