Om de blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkplek te reguleren kan worden gekozen voor een groepsaanpak. Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij de restricties van CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen) in REACH en CLP, en bij wettelijk vastgestelde grenswaarden voor bijvoorbeeld PAK’s en cadmiumverbindingen. Het definiëren van groepen stoffen blijkt echter een uitdaging en zo’n groepsaanpak wordt in de praktijk nog maar weinig toegepast. Dit symposium is bedoeld om arboprofessionals (toxicologen, arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen) inzicht te geven in de laatste ontwikkelingen. Dat doen wij door stil te staan bij wat onder een groepsaanpak wordt verstaan, wat de barrières zijn om het in de praktijk toe te passen, wat de wetenschappelijke en wettelijke mogelijkheden zijn voor het groeperen van stoffen en door voorbeelden uit de praktijk te geven. Tijdens het symposium is er voldoende ruimte om met de sprekers en andere aanwezigen in discussie te gaan en vragen te stellen.

Wil je een bijeenkomst bijwonen, maar ben je (nog) geen lid? Meld je aan als (tijdelijk) lid via dit formulier.

 

Programma klik hier

Presentatie Jolanda Rijnkels: klik hier

Presentatie Remko Houba: klik hier

Presentatie Dinant Kroese: klik hier

Presentatie Emiel Rorije: klik hier

Verslag in TtA: klik hier