Op donderdag 28 maart 2024 organiseren de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie, sectie Arbeidstoxicologie en sectie Risicobeoordeling, in samenwerking met de Contactgroep Gezondheid en Chemie, een bijeenkomst onder de titel: “Omgaan met Reproductietoxische en Hormoonverstorende Stoffen: Navigeren tussen Theorie, Nieuwe Regelgeving en Praktijk”.

Achtergrond
De regelgeving voor blootstelling aan reproductietoxische stoffen op de werkplek gaat binnenkort ingrijpend veranderen. Reproductietoxische stoffen zijn sinds kort opgenomen in de Europese Carcinogens & Mutagens Directive (CMD 2022/431), en de Nederlandse overheid moet de nieuwe regels uiterlijk in april 2024 in het Arbeidsomstandighedenbesluit hebben opgenomen. Voor een deel van de reproductieschadelijke stoffen betekent dit, dat dezelfde verplichtingen gaan gelden als nu al voor kankerverwekkende en mutagene stoffen gelden: een zware inspanningsplicht om deze te vervangen indien dat technisch uitvoerbaar is, en zo niet, een zware inspanningsplicht om de blootstelling te minimaliseren. Dit gaat gelden voor stoffen die zijn geclassificeerd als klasse-1 reproductietoxisch, waarbij wel onderscheid wordt gemaakt tussen reprotoxische agentia zonder en met een veilige drempelwaarde.
We hebben het hierbij over stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de vruchtbaarheid (via zowel man als vrouw), die kunnen leiden tot aangeboren afwijkingen bij het kind, of schadelijk voor het kind kunnen zijn via de borstvoeding. Daarnaast is recent ook steeds meer aandacht ontstaan voor zgn. hormoonverstorende stoffen, en worden in het kader van de Europese stoffenwetgeving REACH testmethoden en criteria voor de classificatie ontwikkeld.
De aandacht voor reproductietoxische en hormoonverstorende stoffen is verder aangewakkerd door onder meer de problematiek rond PFAS/PFOA, en door een casus in de lycrafabriek van Du Pont (15 ex-werkneemsters die het bedrijf hebben aangeklaagd, nadat zij allen een of meer miskramen hadden gehad).
Voldoende reden om eens aandacht te besteden aan deze categorieën stoffen. In dit middagsymposium zullen de komende wijzigingen in de regelgeving aan bod komen, en verder de toxicologie van reproductietoxische en hormoonverstorende stoffen (incl. testmethoden), hoe bedrijven in de praktijk met de beheersing van blootstelling kunnen omgaan, en een aantal ethische vraagstukken die hierbij naar voren komen.

 

Programmaklik hier

Presentatie 1e spreker: nog niet beschikbaar

Presentatie 2e spreker: nog niet beschikbaar

Presentatie 3e spreker: nog niet beschikbaar

Presentatie Paul Scheepers: nog niet beschikbaar

Verslag in TtA: nog niet beschikbaar

Klik HIER om je aan te melden voor deze bijeenkomst.