18 maart 2021 – 13:25 -16:30 u

Flatten the Curve – Hoe vertalen piekblootstellingen zich in gezondheidsrisico’s en hoe
beheers je die?

Tijdens werkzaamheden kunnen er kortdurend hoge blootstellingen aan schadelijke
chemische stoffen plaatsvinden die gecorreleerd zijn aan bepaalde handelingen op bepaalde momenten.

Deze piekblootstellingen kunnen naast acuut ernstige gezondheidsproblemen ook nadelige gezondheidseffecten op de lange termijn veroorzaken.

Grenswaarden met een tijdgewogen gemiddelde concentratie van 15 minuten (TGG-15 minuten) kunnen helpen deze risico’s te herkennen, zodat gerichte preventieve maatregelen kunnen voorkomen dat die kortdurende hoge blootstelling(en) plaatsvinden.

Dit klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, want wat is precies een piekblootstelling en wanneer is zo’n grenswaarde nodig?
Hoe meet je die pieken op de werkplek en hoe kun je het beste zo’n 15-minuten norm
afleiden om het risico ervan te kunnen beheersen?

En bieden de 15-minuten normen voldoende bescherming of zijn daarnaast ook ‘absolute’ bovengrenzen nodig? Deze onderwerpen zullen aan bod komen tijdens de bijeenkomst.

Verslag in TtA: klik hier