De etiologische diagnostiek van beroepsziekten

Hoe gaat dat en wie gaat dat doen?
Inleiding
Het risico van het werken met chemische stoffen heeft in Nederland maatschappelijke en politieke belangstelling gekregen. In Nederland lanceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2018 de campagne ‘Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen’, bedoeld om werkgevers en werknemers aan te sporen om werk te maken van een verstandige omgang met gevaarlijke stoffen. In maart 2020 verscheen het rapport van de Commissie Heerts Stof tot nadenken, Maart 2020
Tijdens de CGC bijeenkomst 2021 “Arbeidstoxicologie en een preventietaak voor de bedrijfsarts?“ is stilgestaan bij de rol van de bedrijfsarts in relatie tot arbeid en gezondheid.
In deze bijeenkomst zullen wij jullie enerzijds informeren over de voortgang van de Tegemoetkomingsregeling in Nederland en anderzijds delen we ervaringen met het functioneren van het Belgische beroepsziekteverzekeringssysteem.

Waar zitten de verschilpunten en welke zijn de problemen bij het stellen van een etiologische diagnose van een vermoedelijke beroepsziekte?

Aanvullend worden vanuit België een paar goede praktijkvoorbeelden gegeven van hoe de etiologische diagnose van bepaalde beroepsziekten in de praktijk kan worden gevoerd.

Per 1 juli 2022 start het LEXCES (Landelijk expertise centrum chemische stoffen). De oprichting van het LEXCES gebeurt op initiatief van het ministerie van SZW naar aanleiding van het advies van de commissie Heerts.
Hoe wordt de noodzakelijk ketenaanpak van bloostellingsbeoordeling en diagnostiek in de praktijk vorm gegeven?

Wat is de rol van de bedrijfsarts bij het vaststellen van beroepsziekte en welke mogelijkheden heeft de bedrijfsarts voor het vaststellen?

Zijn er veranderingen in Nederland te verwachten nu er financiële vergoeding bij een vastgestelde beroepsziekte komen? 

Programma: Klik hier

Presentatie Ernst Jurgens: klik hier

Presentatie Rik Menting en Willem Pieter Piebenga: klik hier

Presentatie Karel van Damme: klik hier

Presentatie Frederieke Schaafsma: klik hier

Presentatie Steven Ronsmans: klik hier

Verslag in TtA: klik hier