Arbeidstoxicologie, een preventietaak voor de
bedrijfsarts?

Inleiding
Het risico van het werken met chemische stoffen heeft maatschappelijke en politieke
belangstelling.
Elk jaar overlijden 3.000 Nederlanders aan ziektes die ze oplopen door het werken met
gevaarlijke stoffen. Sinds 2018 wordt gedurende vier jaar in EU-verband uitgebreid
aandacht besteed aan het thema ‘Gevaarlijke stoffen op het werk’. In Nederland lanceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2018 de campagne ‘Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen’, bedoeld om werkgevers en werknemers aan te sporen om werk te maken van een verstandige omgang met gevaarlijke stoffen.
De rol van de bedrijfsarts blijft echter onderbelicht, zowel van de overheid,
arbodiensten als vanuit de beroepsgroep zelf. Link naar volksrkant.nl
Ook de bedrijfsarts zal, in het kader van een adequate gezondheidsbewaking, hierin hun rol actief moeten oppakken. De bedrijfsgezondheidszorg vervult op het gebied van de preventie niet de gewenste rol.
Aanleiding is het rapport van de Commissie Heerts Stof tot nadenken
stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten. Maart 2020 Link naar rapport Commissie Heerts
De regeling is stimulerend voor de arbeidstoxicologie: de rol van de bedrijfsartsen zal hier zeker door veranderen: deze zullen met allerlei vragen van werkgevers en werknemers geconfronteerd worden.
Onlangs is vanuit TNO ook een tweetal documenten opgeleverd aan Ministerie van SZW, die in dit kader interessant zijn:
Werkwijzer Arbobeleidscyclus voor Gevaarlijke Stoffen:
Link naar werkwijzer
Een digitale tool die betrokkenen helder inzicht biedt in de eigen
verantwoordelijkheden en in die van de anderen bij het inrichten van een veilige werkplek wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen
Wegwijzer Gevaarlijke Stoffen: Gezond werken met stoffen | TNO als hulpmiddel om op een gestructureerde wijze maatregelen te treffen om gezond en veilig te werken met gevaarlijke stoffen

Programma: klik hier

Presentatie Frederieke Schaafsma: klik hier

Presentatie Min. SZW: niet beschikbaar

Presentatie Henk van der Molen: klik hier

Presentatie Gert van der Laan: klik hier

Presentatie Willem Pieter Piebenga/ Herman Bartstra: klik hier

Verslag in TtA: klik hier