Overzicht data bijeenkomsten 2023

Overzicht data bijeenkomsten in 2023 Bijeenkomst CGC ism NVVK: 26 januari 2023  Veiligheidskunde van boven en van onderen (vanuit de overheid en vanuit de werkplek) (Golden Tulip Hotel Central, Den Bosch) Bijeenkomst CGC ism NVT: 16 maart 2023 Allergisch astma in...

10 november 2022: De rol van de arbeidshygiënist in LEXCES

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 november 2022 in Aristo Lunetten, er bestaat de mogelijkheid om dit programma op afstand te volgen. U kunt uw voorkeur aangeven op de uitnodiging die per e-mail wordt verstuurd. Inleiding LEXCES is de officiële naam van het...

23 juni 2022: De etiologische diagnostiek van beroepsziekten.

De etiologische diagnostiek van beroepsziekten Hoe gaat dat en wie gaat dat doen?InleidingHet risico van het werken met chemische stoffen heeft in Nederland maatschappelijke en politieke belangstelling gekregen. In Nederland lanceerde het ministerie van Sociale Zaken...

Overzicht data bijeenkomsten 2022

Overzicht data bijeenkomsten in 2022 Bijeenkomst CGC ism NVVK: 27 januari 2022 “ARIE als BRZO-light” Bijeenkomst CGC ism NVT: 10 maart 2022 “Groepsaanpak van stoffen” Bijeenkomst CGC ism NVAB: 23 juni 2022 “De etiologische diagnostiek van...