De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 november 2022 in Aristo Lunetten, er bestaat de mogelijkheid om dit programma op afstand te volgen. U kunt uw voorkeur aangeven op de uitnodiging die per e-mail wordt verstuurd.

Inleiding

LEXCES is de officiële naam van het Landelijk Expertise Centrum – Stoffengerelateerde Beroepsziekten dat momenteel in oprichting is en in juli 2022 van start zal gaan: https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/expertisecentrum-beroepsziekten.

De belangrijkste kerntaken van LEXCES zijn:

  • Het bundelen, ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van stoffengerelateerde beroepsziekten;
  • Het uitvoeren van programma’s gericht op preventie en vroegsignalering van beroepsziekten;
  • Het verbeteren van de arbeidsgeneeskundige zorg;
  • Het opstellen van een lijst van beroepsziekten en het instellen en begeleiden van deskundigenpanels. Deze panels stellen op aanvraag vast of bij mogelijke slachtoffers sprake is van een beroepsziekte die onder de (nieuwe) Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) valt. Het LEXCES zal zich richten op alle voorkomende beroepsziekten door blootstelling aan stoffen.

Met de komst van het LEXCES komt er meer behoefte aan kennis over de beoordeling van beroepsmatige blootstelling in het kader van klinische vraagstukken. Vraagstukken rondom causaliteit van beroepsziekten zijn bij uitstek multidisciplinair van aard, waarbij een goede beoordeling van de blootstelling een essentiële rol speelt. De samenstelling van de deskundigenpanels zal dan ook bestaan uit medisch specialisten, bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten.

Tijdens deze bijeenkomst zal de rol van de arbeidshygiënist in dit multidisciplinaire samenspel van deskundigen besproken en bediscussieerd worden om beroepsmatige blootstelling in het licht van de gezondheidsklachten van werknemers te beoordelen én voorkómen.

Wil je een bijeenkomst bijwonen, maar ben je (nog) geen lid? Meld je aan als (tijdelijk) lid via dit formulier.

 

Programma: nog niet beschikbaar

Presentatie spreker 1: nog niet beschikbaar

Presentatie spreker 1: nog niet beschikbaar

Presentatie spreker 1: nog niet beschikbaar

Presentatiespreker 1: nog niet beschikbaar

Verslag in TtA: nog niet beschikbaar