14 maart 2013: Voldoende stof tot discussie

Inhalatoire blootstelling aan stof vormt een gezondheidsprobleem zowel in de arbeidssituatie als in het milieu. Niet alleen effecten op long- en luchtwegen, maar ook systemische effecten worden in relatie gebracht met blootstelling aan stof. Welke fractie stof is...

17 januari 2013: Is taal een gevaar (geworden)?

Taal wordt de laatste tijd regelmatig genoemd als belangrijke factor bij risico’s op ongevallen. En dat geldt dan niet alleen voor taalproblemen in sectoren met veel buitenlandse werknemers. Het onderwerp is nog betrekkelijk jong. In de 2008 CGC-NVVK bijeenkomst over...