Inhalatoire blootstelling aan stof vormt een gezondheidsprobleem zowel in de arbeidssituatie als in het milieu. Niet alleen effecten op long- en luchtwegen, maar ook systemische effecten worden in relatie gebracht met blootstelling aan stof. Welke fractie stof is verantwoordelijk voor de meest kritische gezondheidseffecten? In de arbeidssituatie wordt inhaleerbaar en respirabel stof gemeten; vanuit de milieuhoek worden deeltjes ingedeeld in verschillende PMfracties.
Tijdens dit symposium wordt een overzicht gegeven van de verschillende definities voor stof en de toxicokinetiek en –dynamiek van de verschillende deeltjes met hun achterliggende werkingsmechanismen. Wat kunnen we verder leren van de kennis die is opgedaan met (ultra)fijn stof uit de buitenlucht? Tot slot wordt een recent ontwikkelde tool, iSPEX, voor het meten van stof in de atmosfeer toegelicht.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier