Na grote incidenten met gevaarlijke stoffen wordt vaak de vraag gesteld of we wel goed voorbereid zijn op chemische incidenten. Zo ook na de brand bij Chemie-Pack, Moerdijk op 5 januari 2011. Bij deze brand is een grote opslag van industriechemicaliën in brand geraakt met gevolgen voor een groot gebied in Brabant en Zuid-Holland. Uit de evaluatie na dit incident is een aantal aanbevelingen voortgekomen die onder meer hebben geleid tot een nader onderzoek naar de rol van modellen en metingen om zicht te krijgen op de verspreiding van gevaarlijke stoffen bij een grote brand en een mogelijk risico voor de gezondheid van omwonenden. Het RIVM heeft in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu een project uitgevoerd waarin een heroriëntatie heeft plaatsgevonden op de toegevoegde waarde van het meten en modelleren van de verspreiding van stoffen bij chemische incidenten. Dit rapport ‘Maatregelen in de meetketen’ is sinds kort beschikbaar op de website van het RIVM1. De inhoud van dit advies zal worden toegelicht door de projectleider dr. Sally Hoffer en één van de auteurs, drs. Rikkert Hansler. De CGC/NVMM heeft twee onafhankelijke experts gevraagd het rapport te bestuderen en daarop hun visie te geven. Voor een visie op het modelleren is prof. dr. Ad Ragas uitgenodigd en voor een reflectie op het meten is de expert Johan van Kloppenburg verzocht een presentatie te verzorgen. Zo wordt de discussie over dit belangrijke onderwerp ook gevoerd met deskundigen die een rol hebben in de publieke gezondheidszorg zoals gezondheidskundig adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS) en medisch milieukundigen en adviseurs milieu en gezondheid bij GGD-en. Gezien de betrokkenheid van de industrie en de gevolgen voor werknemers is dit een onderwerp dat ook veel arbo- en milieuprofessionals zal bezighouden.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtAklik hier