10 november 2011: Beheersmaatregelen: wat mag je ervan verwachten?

 oewel er veel inzicht is in de relatie tussen de blootstelling aan stoffen en gezondheidseffecten zijn er maar weinig harde gegevens over de effecten van primaire preventie van ziekte. Dit beeld wordt bevestigd door beperkt onderzoek in binnen- en buitenland, dat een...

9 juni 2011: Inhalatietrauma, van ARDS tot RADS

Inademing van gassen en deeltjes kan desastreuze gevolgen hebben op de luchtwegen die niet zelden onbehandelbaar blijken. Tijdens dit symposium zullen de gezondheidseffecten van inhalatietrauma worden belicht, waarbij zowel acute als chronische effecten van...

20 januari 2011: Resilience, what is it meant to do?

The ever-increasing speed of change in industry is challenging the safety practices in companies, especially in high-risk companies like in the chemical and oil industry and aviation. In order to adapt to the continuously increasing change in environmental conditions...