Inademing van gassen en deeltjes kan desastreuze gevolgen hebben op de luchtwegen die niet zelden onbehandelbaar blijken. Tijdens dit symposium zullen de gezondheidseffecten van inhalatietrauma worden belicht, waarbij zowel acute als chronische effecten van beroepsmatige inhalatietraumata zullen worden besproken.

Na een brand in een opslag van chemisch afval in Drachten (2000) bleken verschillende hulpverleners last te hebben van persisterende astmatische klachten, hetgeen is terug te voeren op Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS). Desondanks wordt na een brand vaak gemeld dat er ‘geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen’ en dat er ‘geen gevaar is voor de volksgezondheid’. Dat klopt als er geen specifieke verontreiniging is vrijgekomen en geen personen zijn die rookvergiftiging hebben oplopen. Het inademen van rook van een brand kan echter ook andere gevolgen voor de gezondheid hebben.

Dit CGC-seminar geeft een overzicht van de laatste stand van zaken van de gezondheidseffecten van inademing van gassen en deeltjes.

Dr. Frans Greven heeft onlangs een proefschrift gewijd aan inademing van rook door brandweerlieden.

Dr. Ben Nemery de geeft een overzicht van de acute gevolgen van inhalatie van impregnatie spray. Dr. Jos Rooyackers en dr. Remco Houba zullen ons een indruk geven van de multidisciplinaire werkwijze van het NKAL in het algemeen en hun werkwijze toelichten aan de hand van recente casuïstiek rondom inhalatietrauma’s.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Verslag in TtA: klik hier