oewel er veel inzicht is in de relatie tussen de blootstelling aan stoffen en gezondheidseffecten zijn er maar weinig harde gegevens over de effecten van primaire preventie van ziekte. Dit beeld wordt bevestigd door beperkt onderzoek in binnen- en buitenland, dat een somber beeld laat zien; naar verwachting zijn de meeste interventies slechts in geringe mate effectief. De laatste jaren is duidelijk geworden dat de beschikbare kennis rondom het effectief beheersen van blootstelling en het verminderen van risico’s nauwelijks aansluit bij de behoefte die bestaat vanuit interventieprogramma’s. Waar informatie beschikbaar is richt deze zich vooral op technische beheersmaatregelen terwijl steeds duidelijker wordt vooral organisatorische en menselijke factoren het succes van een interventie bepalen. Daarnaast is er grote behoefte aan methoden die gebruikt kunnen worden om (lange termijn) effecten van
interventies zowel op ziektelast als op het gebied van kosten-baten inzichtelijk te maken.
In dit programma worden drie presentaties gegeven over het onderzoek dat TNO doet om gaten in de kennis te vullen en is er een presentatie van een praktijkvoorbeeld over de effectiviteit van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de eerste presentatie wordt ingegaan op de kennisontwikkeling op het gebied van multi-dimensionale risk management strategieën. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar maatregelen op technologisch vlak, maar ook naar de factoren organisatie en menselijk gedrag. De tweede presentatie gaat over “health impact
assessment” en kosten-baten analyse. In dit onderzoek zijn modellen ontwikkeld om (prospectief) inzicht te geven in de (kosten)effectiviteit van interventieprogramma’s. Hierbij zal het voorbeeld dat recent is uitgewerkt voor bakkersastma gepresenteerd worden. In de derde presentatie zal de Exposure Control Efficacy Library (ECEL) worden gepresenteerd. ECEL bevat data uit het publieke domein over de effectiviteit van beheersmaatregelen op de werkplek. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van beschikbare beheersmaatregelen, de effectiviteit en interpretatie van resultaten. Het programma zal worden afgesloten met een praktijkvoorbeeld waarin wordt getoond hoe je in samenwerking met werknemers een studie kunt uitvoeren naar de effectiviteit van persoonlijke beschermingsmiddelen. Participatie van werknemers leidt vaak op zich tot betere acceptatie van het gebruik van deze middelen.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier