Metaalbewerkingsvloeistoffen (ook wel snijvloeistoffen of koeloliën) worden gebruikt bij verspanende bewerkingen van metaal. Ze staan al sinds jaar en dag bekend als producten die gezondheidklachten kunnen veroorzaken. Huidklachten bij machinebankwerkers worden al heel lang gerapporteerd. Meer recent is er aandacht voor de gevaren van inhalatie van aerosolen van deze vloeistoffen. De oude kwalijke stoffen als PAKs en nitrosamines worden nauwelijks meer aangetroffen, maar wel ‘nieuwe’ stoffen als endotoxinen. De Gezondheidsraad heeft vorig jaar een concept-advies uitgebracht met daarin een gezondheidskundige grenswaarde van 0,1 mg/m3 voor de nevel van metaalbewerkingsvloeistoffen. Binnenkort zal dit naar alle waarschijnlijkheid een definitief advies worden. Tot voor kort hanteerden we voor de nevel van metaalbewerkingsvloeistof een grenswaarde van 5,0 mg/m3, uitgedrukt als olienevel. Waardoor is deze forse verlaging ingegeven? Kunnen we voor samengestelde producten als metaalbewerkingvloeistoffen een grenswaarde hanteren? De sprekers van deze middag zullen op deze vragen ingaan.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Presentatie spreker 5: klik hier

Verslag in TtA: klik hier