27 januari 2022: Vergroot de nieuwe ARIE-regelgeving de veiligheid?

De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen is herzien. Op dit moment worden de reacties op verwerkt, zodat de regeling naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt. Nieuwe ARIE-bedrijven...

16 januari 2020: Een veilige waterstof economie?

Een veilige waterstof economie? Online bijeenkomst (via aanmelding), donderdag 16 januari 2020, 13:30 – 16:30 u. Achtergrond Waterstof, de energiedrager van de toekomst, wordt gezegd. De industrie gebruikt waterstof al heel lang in haar processen. De eerste...

18 januari 2018: BRZO+ bedrijven, ‘ageing’ en inspectie

BRZO+ bedrijven, ‘ageing’ en inspectie Veel chemische installaties in Nederland (en in de rest van de wereld) stammen uit de 60’er en 70’er jaren. Er is daarom steeds meer aandacht voor de effecten van het verouderen (‘ageing’) op de veiligheid van die installaties....

21 januari 2016: Shell Moerdijk: toedracht en leerpunten

Shell Moerdijk: toedracht en leerpunten Procesveiligheid is eerder al, vanuit een meer theoretische benadering, tijdens CGC-NVVKbijeenkomsten aan bod gekomen met onderwerpen als oorzaken van procesincidenten, resilience, de verantwoordelijkheden van bedrijven met...