Recent onderzocht de Arbeidsinspectie ongevallen die voortkomen uit acute risico’s van het werken met en/of in de omgeving van gevaarlijke stoffen in de periode 2012 tot en met 2022. Uit de analyse is een stijging te zien na 2019: van enkele ongevallen per jaar naar meer dan vijftien vanaf 2020. Acute risico’s zijn van alle tijden. Wie kent niet de media berichten over werknemers die zijn omgekomen in een silo, bij laswerkzaamheden in een besloten ruimte, die in een mestput werkten of zijn overleden als gevolg van brand of een explosie. Minder bekend zijn vergiftigingen en bedwelmingen en de werknemer komt er met de schrik vanaf.

Op 30 oktober 2023 sprak de minister van SZW uit dat het kabinet wil dat niemand meer overlijdt door slechte arbeidsomstandigheden (Arbovisie 2040 ‘zero death’). Als de Arbeidsinspectie al een stijging ziet, wat is er dan nog meer? De Arbeidsinspectie ziet alleen de ongevallen en meldingen met ziekenhuisopname of overlijden tot gevolg. Vaak worden mensen bij acute blootstelling ter plaatse gezien en gaan dan weer naar huis.

Wat zouden oorzaken kunnen zijn:

  • Technologische ontwikkelingen met nieuwe risico’s als gevolg.
  • Kennis verlies en te weinig aandacht in opleidingen.
  • Maatschappelijke blinde vlekken: waar gehakt wordt vallen spaanders.
  • Menselijke nonchalance: mij gebeurt dat niet, alles is toch goed geregeld.
  • Veiligheidscultuur, perceptie en gedrag: hoe te wapenen tegen een onzichtbaar gevaar?
  • Betere meldingssystemen / alertere bevolking: feitelijk is er niet veel veranderd, we zien het alleen beter.

Elke oorzaak – of combinatie van oorzaken – vraagt een andere aanpak: Is de huidige aandacht genoeg, of zien we iets over het hoofd? Wat betekent dit voor het veiligheidsmanagement van bedrijven en voor de hulpverlening: Wat is er nodig voor een betere beheersing? In hoeverre is het risico eenmalig? Lopen werknemers meer gevaar dan we zien, ook als het gaat om ernst van het letsel en/of kans op herhaling?

We hebben verschillende professionals gevraagd in te gaan op deze vragen. Het laatste deel van de bijeenkomst gaan we met elkaar nader in op de ontwikkelingen en wat centraal moet staan om deze risico’s goed in beeld te houden.

Programma: nog niet beschikbaar

Presentatie 1e spreker: nog niet beschikbaar

Presentatie 2e spreker:nog niet beschikbaar

Presentatie 3e spreker:nog niet beschikbaar

Presentatie 4e spreker:nog niet beschikbaar

Verslag in TtA: nog niet beschikbaar