Door voortdurende veranderingen in werk en werkomstandigheden ontstaan nieuwe arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s en mogelijk ook nieuwe beroepsziekten.

Maatschappelijk is de belangstelling voor het sneller en beter opsporen van nieuwe gezondheidsrisico’s vooral de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Uit onderzoek blijkt dat sociale partners en overheid grote behoefte hebben aan vroegtijdige, specifieke kennis over nieuwe risico’s. Immers waar kennis daarover tekort schiet worden kansen voor interventie en preventie gemist.

Ook wordt steeds benadrukt dat het opsporen van nieuwe risico’s een proces is met veel onzekerheden, waarbij steeds gebalanceerd wordt tussen een voortvarende en voorzichtige aanpak. De uitdaging is om gezondheidsschade door werk vroegtijdig trachten te voorkomen zonder onnodig onrust te creëren.

 Voor de term nieuw risico hanteert de European Agency for Safety and Health at Work de volgende omschrijving:

  • Een voorheen onbekend risico dat wordt veroorzaakt door nieuwe processen, nieuwe technologieën, nieuwe typen werkplekken of sociale of organisatorische veranderingen, of
  • Een langer bestaand fenomeen dat opnieuw beschouwd een risico vormt door veranderingen in de sociale of publieke perceptie of
  • Nieuwe wetenschappelijke inzichten die ertoe leiden dat een langer bestaand fenomeen als risico geïdentificeerd wordt.

Na een algemene inleiding op het thema zullen de diverse sprekers stilstaan bij verschillende methoden voor signalering van nieuwe arbeidsrisico’s. De middag wordt afgesloten met een bijdrage over consequenties die er zijn getrokken of getrokken zouden moeten worden nadat een nieuw arbeidsrisico is gesignaleerd.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Presentatie spreker 5: klik hier

Verslag in TtA: klik hier