23 oktober 2010: Wat weet je als je nano meet?

Nanotechnologie vormt een van de nieuwe risico’s op de werkplek waarmee we ons als arbodeskundigen regelmatig bezighouden. Op dit moment is nog geen algemene uitspraak over de veiligheid van nanodeeltjes mogelijk. Er zijn veel verschillende typen deeltjes, waardoor...

11 maart 2010: Signaleren van nieuwe risico’s op de werkplek

Door voortdurende veranderingen in werk en werkomstandigheden ontstaan nieuwe arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s en mogelijk ook nieuwe beroepsziekten. Maatschappelijk is de belangstelling voor het sneller en beter opsporen van nieuwe gezondheidsrisico’s vooral...