Procesveiligheid is een ‘hot item’ vanwege het Baker-rapport over de ramp bij BP, Texas en de daaropvolgende aandacht van bedrijven en overheid voor dit onderwerp. Er is de laatste tijd veel  aandacht voor de grote risico’s in de procesindustrie: de ‘big safety’. Deskundigen verwachten dat organisaties nog een lange weg te gaan hebben om de lessen uit het Baker-rapport te implementeren. Op 22 januari willen we met ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven en van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) discussiëren over deze procesincidenten en wat we daarvan kunnen leren.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: niet beschikbaar

Presentatie spreker 3: niet beschikbaar

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier