Bij de invoering van een veiligheidsmanagement systeem (VMS ) en het streven naar integrale veiligheid in de kliniek, is het vergroten en borgen van de patiëntveiligheid het belangrijkste onderdeel. Maar risicomanagement gaat over méér dan de patiëntgebonden risico’s in het zorgproces. De vraag is hoe en of dit VMS effectief bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van de medewerkers.
In de praktijk blijkt dat oude risico’s, zoals het aanwenden van lachgas, hun rentree doen. Nieuw technologieën met potentiele gezondheidsrisico’s waaronder nanotechnologie worden geïntroduceerd. Hoe veilig om te gaan met chemotherapeutica is nog steeds een actueel onderwerp. Evenals de vraag
of de bereiding van botcement wel zonder risico’s is voor de werknemers.
Organisaties stellen vaak de vraag of de behandeling van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) niet eenvoudiger opgelost kan worden. De huidige methode legt een grote druk op de (managers van) afdelingen- en locaties. Als het gaat om borging van financiële verslaglegging dan is dat voor bestuurders een normale zaak. Maar hoe zit dat met het inzicht in de borging van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De marktwerking in Nederland heeft geleid tot een versnippering van de arbeidsomstandighedenzorg. Maar welke rol heeft de bedrijfsarts in de huidige praktijk in Nederland ? Het interesseert de bedrijfsarts in de zorgsector of de risico’s van het personeel door chemische stoffen zijn beheerst en hoe dit gebeurt, maar biedt de huidige preventiebeleidsvoering wel voldoende zekerheid?

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier