Tijdens dit symposium willen wij het thema Oto Akoestische Emissie (OAE) versus audiogram en chemie verder uitdiepen. In 2006 is de richtlijn gehoor en arbeid van de NVAB verschenen. Hierin wordt de Oto Akoestische Emissie vergeleken met het klassieke audiogram. Het audiogram is volgens deze richtlijn de gouden standaard, echter het OAE wordt genoemd als bruikbaar instrument voor vroegtijdige detectie van lawaaischade.
In het kader van vroege preventie blijkt de OAE veel gevoeliger dan het audiogram.
Toch wordt deze test nog maar spaarzaam door arbodiensten ingezet…laten wij de werknemers in de kou staan?
Over de mogelijke voordelen van OAE wordt in de wetenschappelijke wereld discussie gevoerd. Op deze middag zullen de voors en tegens de revue passeren. Vanuit Nederlandse zijde zullen Erik Kateman en Jan de Laat hun visie toelichten en vanuit de Belgische zijde zal prof. Bart Vinck zijn ervaringen met OAE toelichten.
Naast deze inhoudelijke discussie is er al uitgebreid ervaring met de OAE in de praktijk.
Bedrijfsarts Marianne Willemsen-Schulpen van Akzo Nobel zal ingaan op de resultaten van de OAE metingen bij één van de productievestigingen in Sassenheim. In het verleden heeft AkzoNobel daar overigen een Arboprijs voor gehad: de “Best practice award” van het European Agency for Safety & Health at Work.
De heer Erik de Muynck van Hearing Coach zal aandacht schenken aan de invulling van een gehoorzorgprogramma dat verder gaat dan alleen maar een gehoortest afnemen.
Verder zal bedrijfsarts Bas de Barbanson ingaan op gehoorschade veroorzaakt door combinatie van geluid en blootstelling aan chemische stoffen.
Doel van dit symposium is u te informeren over de laatste stand van zaken en na dit symposium zult u zeker zelf de keus weten te maken tussen OAE of audiogram?!

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: niet beschikbaar

Presentatie spreker 2: niet beschikbaar

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Presentatie spreker 5: klik hier

Presentatie spreker 6: klik hier

Verslag in TtA: klik hier