Van 5 tot 12 juni jl. vond bij de International Agency for Research on Cancer (IARC) in Lyon de beoordeling plaats van de beschikbare kennis over de carcinogeniteit van de emissies van diesel- en benzinemotoren en enkele nitroarenen (zie www.iarc.fr). De laatste beoordeling van dieselmotoremissies had in 1989 plaatsgevonden en heeft toen geleid tot indeling van deze procesemissies in Groep 2A (‘probably carcinogenic to humans’, WHO, 1989). Deze beoordeling is nu bijgesteld door indeling in Groep 1 (‘Carcinogenic to humans’) met voldoende bewijs voor longkanker en beperkt bewijs voor blaaskanker. In Nederland staan dieselmotoremissies al op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. De IARC classificatie geeft inzicht in gezondheidseffecten veroorzaakt door de uitstoot van motoren met ‘oude technologie’. Het is te verwachten dat nog lange tijd oude motortechnologie gebruikt zal worden. Wat betekenen de aanpassingen van oude technologie motoren met filter en oxidatiekatalysatoren voor de gezondheid? Wat betekent dit voor de carcinogeniteit van de uitstoot? Wat betekent de introductie van biodiesel voor de uitstoot? Wat is de gezondheidswinst als oude door motoren met nieuwe dieseltechnologie worden vervangen? Arbeidshygiënisten vragen zich misschien al af wat zij over een paar jaar moeten gaan meten als blijkt dat in die uitstoot van nieuwe motoren bijna geen roet meer aantoonbaar is. Wat gebeurt er met de genotoxische organische bestanddelen en welke zou je kunnen gebruiken om de blootstelling te kunnen beoordelen?
Deze vragen komen aan de orde in onderstaand programma. Roel Vermeulen opent het programma met een presentatie van de epidemiologische werkplekstudies die hebben bijgedragen aan de bijgestelde classificatie. Paul Scheepers zal ingaan op het toegenomen inzicht over de rol van roetdeeltjes en de daarmee geassocieerde genotoxische componenten in de carcinogeniteit. Na de pauze zal Michiel Makkee ingaan op de vraag welke veranderingen in de samenstelling van de uitstoot te verwachten zijn als nieuwe motortechnologie zijn intrede doet. Tenslotte zal Ton Spee ingaan op de uitdaging die er ligt voor werkgevers en werknemers in de bouw om de dieselmotor als krachtbron in de bouw veiliger en gezonder te maken.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: niet beschikbaar

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: niet beschikbaar