De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 oktober 2023 in Goldon Tulip Hotel Central, Den Bosch (zie https://hotel-central.goldentulip.com/nl) en we zorgen voor de mogelijkheid om dit programma op afstand te volgen. U kunt zich hier aanmelden. U kunt uw voorkeur aangeven in antwoord op de uitnodiging die u per e-mail ontvangt.

 

Achtergrond

Op 13 april jl. publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport Industrie en Omwonenden. Daarin werden situaties onder de loep genomen waar omwonenden last hebben van industrie (Tata Steel, Chemours en APN). Deze knelpuntsituaties hebben veel aandacht gekregen in landelijke en lokale media.
De onderzoeksraad was hard in haar conclusies en gaf aan dat omwonenden onvoldoende beschermd worden. Ze stelde dat omwonenden in sommige gevallen worden blootgesteld aan schadelijke hoeveelheden van stoffen, dat overheden en bedrijven te reactief zijn en dat er een groot wantrouwen is bij omwonenden naar overheid en bedrijven. Ze adviseert een meer open en actieve houding van bedrijven. Daarnaast roept ze lokale overheden en omgevingsdiensten op om beter de huidige tools gebruiken om toezicht te houden en te handhaven. Daarvoor is wel een beter kennisniveau nodig zodat het een gelijk speelveld blijft tussen bedrijven enerzijds en lokale overheden en toezichthouders anderzijds.
Het thema van dit rapport is bij uitstek een thema voor de CGC en NVMM. We gebruiken het rapport dan ook als leidraad voor deze bijeenkomst. De focus ligt daarbij op de situatie in IJmuiden. Eerder hebben we bij de CGC al aandacht besteed aan Chemours en recent ook aan de APN. Tata Steel is uniek in Nederland omdat de gezondheidseffecten in eerdere onderzoeken door onder andere het RIVM, gedetailleerd zijn beschreven. Toen werd ook duidelijk dat de bescherming van omwonenden tegen blootstelling aan schadelijke stoffen onvoldoende was in de huidige situatie.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de bevindingen van de onderzoeksraad voor de Veiligheid. We horen het verhaal van omwonenden zelf en de visie van de betrokken omgevingsdienst op de situatie in IJmuiden. Daarnaast vertelt een vakcollega hoe het is om medisch milieukundige zorg te verlenen in dit krachtenveld. Ten slotte willen we in een discussie met jullie naar de toekomst kijken. Wat moet er gebeuren om bewoners rondom zware industrie beter te beschermen?

 

Programma: klik hier

Presentatie Miranda Mesman

Presentatie Jacob de Boer

Presentatie Mario Bakker

Presentatie Rinske Keuken

Verslag in TtA: nog niet beschikbaar