Nanotechnologie: Innovatie versus Risico’s

De verwachtingen over het sociale en economische potentieel van nanomaterialen zijn hoog. De Nederlandse overheid probeert de sociale en economische kansen op een duurzame manier te benutten. De ministeries van I&W en SZW benadrukken steeds opnieuw het belang dat zij hechten aan de ontwikkeling van nanotechnologie vanwege de mogelijkheden voor economische groei en sociale kwesties. Er wordt ook gesteld dat deze ontwikkelingen in evenwicht moeten zijn met de risico’s, zodat de kansen op een verantwoorde manier worden benut. Dit vereist gebruiksvriendelijke hulpmiddelen, begeleiding en training voor het bedrijfsleven en het MKB om bedrijven te helpen bij ‘safe innovation / safe-by-design’ en naleving van de wetgeving gedurende de volledige levenscyclus in verschillende stadia van de ontwikkeling van nanotechnologie.
In deze bijeenkomst worden, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) en het RIVM Kennis Informatiepunt Risico’s Nanotechnologie (KIR-nano), de verschillende invalshoeken van dit thema belicht door sprekers met verschillende achtergronden en met praktijkvoorbeelden.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier