Overzicht data bijeenkomsten in 2023

Bijeenkomst CGC ism NVAB: 15 juni 2023  (Golden Tulip Hotel Central, Den Bosch)

Gezondheidsbewaking kankerverwekkende stoffen: periodiek onderzoek en/of biomonitoring

Bijeenkomst CGC ism NVMM: 5 oktober 2023  (Golden Tulip Hotel Central, Den Bosch)

Greep op gevaarlijke stoffen

Bijeenkomst CGC ism NVVA: 16 november 2023  (Aristo Lunetten)

        Toepassing van sensortechnologie in de arbeidshygiëne

Bijeenkomst bijwonen, maar (nog) geen lid? Meld je aan als (eventueel als tijdelijk) lid via dit formulier.