8 november 2018: Chroom-6: Lessons learned

Chroom-6: Lessons learned In de periode 1984 – 2006 zijn medewerkers van Defensie tijdens onderhouds-werkzaamheden blootgesteld aan chroom-6. Dit gebeurde op vijf POMS-locaties van Defensie, waar Amerikaans materieel stond opgeslagen wat door Defensie-personeel...

13 september 2018: Gevaren van mestverwerking

Gevaren van mestverwerking De agrarische sector staat onder druk om te voldoen aan Europese regels ten aanzien van het gebruik van ruimte en grondstoffen. De verwerking van afvalstromen zoals mest vormt daarbij een belangrijke schakel. Oplossingen in de verwerking van...

8 maart 2018: Controverses bij het afleiden van grenswaarden

Controverses bij het afleiden van grenswaarden Gezondheidskundige grenswaarden van gevaarlijke stoffen worden gebruikt om de mate van aanvaardbaarheid van blootstelling te beoordelen. Om de blootstelling op de werkplek te reguleren leiden commissies van deskundigen...

18 januari 2018: BRZO+ bedrijven, ‘ageing’ en inspectie

BRZO+ bedrijven, ‘ageing’ en inspectie Veel chemische installaties in Nederland (en in de rest van de wereld) stammen uit de 60’er en 70’er jaren. Er is daarom steeds meer aandacht voor de effecten van het verouderen (‘ageing’) op de veiligheid van die installaties....