9 juni 2016: Zin en onzin van het PMO chemische stoffen

Zin en onzin van het PMO chemische stoffen Het aanbieden van een PMO is wettelijk in de Arbowet vastgelegd en voor de uitvoering zijn professionele richtlijnen ontwikkeld. Maar hoe is het nu gesteld met het PMO in Nederland en wat zijn de verschillen met België. In...

21 januari 2016: Shell Moerdijk: toedracht en leerpunten

Shell Moerdijk: toedracht en leerpunten Procesveiligheid is eerder al, vanuit een meer theoretische benadering, tijdens CGC-NVVKbijeenkomsten aan bod gekomen met onderwerpen als oorzaken van procesincidenten, resilience, de verantwoordelijkheden van bedrijven met...