20 november 2008: Achteraf inschatten van de blootstelling

Af en toe krijgen arbo-professionals vragen voorgeschoteld die samenhangen met het maken van een inschatting van blootstellingen in het verleden. Dat verleden kan kort geleden zijn, bijvoorbeeld in het geval van biologische monitoring van een stof in de urine. Bij...