Nog altijd worden er in Nederland op jaarbasis duizenden mensen ziek ten gevolge van blootstelling aan chemische stoffen. Deze beroepsziekten zijn nog altijd lastig te herkennen  door bedrijfsartsen en artsen in het algemeen, vooral omdat er zoveel verschillende soorten chemische stoffen zijn.  Naar welk kenniscentrum  is het nuttig te verwijzen en wat is de toegevoegde waarde van dit onderzoek?    

Elk centrum heeft zijn eigen expertise en legt verschillende accenten: Carel Hulshof van de  NVAB vertelt over de toegevoegde waarde van richtlijnontwikkeling.  

Daarna vertelt  Frank Jungbauer over de werkwijze van het Academisch Centrum voor Arbeid en Gezondheid . Na de pauze zal Rik Menting van de Arbo Unie vertellen hoe bedrijfsartsen binnen de Arbo Unie gebruik kunnen maken van het expertisecentrum.

Tot slot zullen Louis en Atie Verschoor van ECEM vertellen over de specifieke expertise die zij kunnen aanbieden bij werknemers die (mogelijk)  ziek zijn geworden door blootstelling aan chemische stoffen.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: niet beschikbaar

Presentatie spreker 2: niet beschikbaar

Presentatie spreker 3: niet beschikbaar

Presentatie spreker 4: niet beschikbaar

Verslag in TtA: klik hier