Veilig werken met (onder)aannemers is voor de chemische industrie – gezien de risico’s van het werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen – een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. De afgelopen decennia hebben een steeds grotere specialisatie van werkzaamheden laten zien met als gevolg een sterk toegenomen uitbesteding van werkzaamheden en een toename van het aantal aannemers en onderaannemers. Recente incidenten in Nederland – bijvoorbeeld het instorten van een steiger in de Amercentrale – hebben de aandacht voor de veiligheid van onderaannemers en wie de uiteindelijke verantwoording draagt voor de veiligheid weer midden in de schijnwerpers gezet. Daarnaast speelt in Nederland de discussie over de herziening van de VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers).

De organisatoren willen met sprekers uit de industrie, zowel opdrachtgevers als aannemers in discussie gaan over hoe zij contractor-veiligheid aanpakken en welke rol het VCA-systeem in Nederland en België hierin speelt: heeft het effect, wat is de kwaliteit van de audits, vergroot het de administratieve lasten niet te veel, versterkt het de samenwerking tussen opdrachtgever, aannemer en onderaannemer? etc. Twee sprekers uit België en twee uit Nederland, zowel opdrachtgever als aannemer, zullen vanuit hun praktijk hun mening geven over de bestaande afspraken en waar het in de toekomst naar toe moet gaan om veilig werken met (onder)-aannemers goed te kunnen blijven organiseren.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier