Branden in de recycling sector een terugkerend probleem

Online bijeenkomst (via aanmelding), donderdag 23 September 2021, 13:30 – 16:30 u.

Achtergrond

Meermalen per jaar worden we opgeschrikt door grote tot zeer grote branden bij bedrijven in de recycling sector. Het ontstaan van branden bij dit soort bedrijven kan diverse technische oorzaken hebben maar de sector erkend dat de risico’s op het ontstaan van een brand in een opslag verhoogd zijn. Uit de praktijk blijkt dat deze branden moeilijk te bestrijden zijn en dat ze veel overlast kunnen veroorzaken voor de omgeving, inclusief mogelijk ook gevolgschade.

Door de materialen die meegaan met en in de brand verloopt de bestrijding moeilijk. Het duurt vaak één of enkele dagen voordat het sein ‘brand meester’ kan worden gegeven. Ook daarna kunnen emissies naar de lucht, naar oppervlakte- en grondwater nog ernstige milieuschade veroorzaken.

In een aantal recente branden bleek de ligging van de opslag van materialen zodanig te zijn dat omwonenden op korte afstand van de brandlocatie gevaar en gezondheidsrisico’s lopen vanwege de hittebelasting, de giftigheid van vrijkomende stoffen en het mogelijk explosiegevaar. Dan wordt vaak in eerste instantie het advies gegeven aan omwonenden om te schuilen of dat maatregelen zover gaan dat mensen moeten worden geëvacueerd. Ook op grotere afstand van de brandlocatie bestaat de kans dat ernstige geurhinder wordt ervaren en dat er sprake is van mogelijk depositie van as/roet en daarmee geassocieerde toxische stoffen. Bij een aantal branden is vastgesteld dat schadelijke stoffen in de rook uiteindelijk kunnen leiden door depositie tot een besmetting van de omgeving.

In gemeentes waar deze branden zich voordoen worden achteraf veel vragen gesteld: waarom wordt er een vergunning verleend voor locaties die dicht in de buurt van woonwijken liggen? Waarom blijkt dat bedrijven waar deze problemen zich voordoen niet voldoen aan de afgegeven vergunning: teveel opslaan en soms ook materialen opslaan die niet in de vergunning zijn vermeld? Wat zijn de gezondheidsrisico’s op korte en lange termijn voor de omgeving wanneer er iets misgaat bij dergelijke bedrijven?

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: Klik hier