Drie keer eerder hebben de januari bijeenkomsten van de CGC-NVVK aandacht besteed aan procesveiligheid, toezicht en resilience. In 2009 was het thema ‘Big safety en incidenten, hoe zijn ze te verklaren en wat is hun impact’, in 2011 ‘Resilience, wat wordt ermee bedoeld’ en in 2012 ‘Nieuwe rollen. Nieuwe risico’s? Wie is verantwoordelijk voor wat, bij bedrijven met grote externe, chemische
risico’s?’ Verslagen van deze bijeenkomsten zijn gepubliceerd in TtA, respectievelijk 2009 nr 1, p 14- 18; 2011 nr 2, p 68-70 en 2012, nr 1, p 25-28. In januari 2014 gaan we een stap verder en proberen te achterhalen wat de relatie is tussen
veiligheidscultuur en procesveiligheid. Het begrip veiligheidscultuur staat sterk in de belangstelling, zowel in de procesveiligheid als in de arbeidsveiligheid. In de wetenschappelijke en vakpers worden in binnen- en buitenland pogingen ondernomen om het begrip veiligheidscultuur te onderbouwen en de bruikbaarheid voor veiligheidsmanagement te duiden. TNO heeft een veiligheidscultuuronderzoek uitgevoerd bij Odfjell en later, in opdracht van DCMR, bij 14 andere chemiebedrijven in het Rijnmond gebied. Dit is de eerste keer in ons land dat een inspectieorgaan een cultuurmeting heeft ingezet ter ondersteuning van de handhaving. Dit rapport is te downloaden bij http://www.zuid-holland.nl/tno-rapport_quick_scan_veiligheidscultuur_-
_september_2012.pdf In 2012 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een uitgebreide analyse gemaakt van de casus Odfjell. Toen werd duidelijk dat het bedrijf teveel vertrouwde op een papieren veiligheid. Ook was er kritiek op het toezicht. Dat was te fragmentarisch georganiseerd. En de certificeerder Lloyds had het bedrijf ten onrechte gecertificeerd en opdrachtgevers, waaronder Shell, hadden niet ingrepen en geen invloed uitgeoefend om de veiligheidsaanpak van het bedrijf te verbeteren. De analyse van de casus Odjfell geeft ons de gelegenheid om de resultaten te bespreken en te discussiëren over het nut van het meten van veiligheidscultuur, de impact op de procesveiligheid en de
impact op de wijze van inspecteren die hiermee verbonden is.

De sprekers zullen ingaan op het wezen van veiligheidscultuur, de rol van de diverse actoren bij het managen en handhaven van procesveiligheid, hoe bovenstaande cases zijn verlopen en de analyse die de OVV hiervan heeft gemaakt.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Presentatie spreker 5: klik hier

Verslag in TtA: klik hier