Shell Moerdijk: toedracht en leerpunten

Procesveiligheid is eerder al, vanuit een meer theoretische benadering, tijdens CGC-NVVKbijeenkomsten aan bod gekomen met onderwerpen als oorzaken van procesincidenten, resilience, de verantwoordelijkheden van bedrijven met grote risico’s, de relatie tussen procesveiligheid en veiligheidscultuur en procesveiligheidsindicatoren. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA).
In deze bijeenkomst wordt, in samenwerking met de vakgroep Loss Prevention & Control (LP&C) van de NVVK, een casus behandeld, namelijk de explosie van de Moerdijk styreenmonomeer-enpropeenoxide 2-fabriek (MSPO-II) van Shell op 3 juni 2014. Behalve Shell heeft ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het incident onderzocht. De OVV heeft haar rapport in juli 2015 gepubliceerd. In de bijeenkomst worden de bevindingen van Shell en de OVV gepresenteerd. Samen met een verdieping over het leren van incidenten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
het voorkomen van incidenten door middel van de juiste procesindicatoren.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Verslag in TtA: klik hier