Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt

In 2014 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd een onderzoek in te stellen naar de blootstelling van omwonenen aan bestrijdingsmiddelen [1]. In dit advies werd aangegeven dat de vragen rond de blootstelling zou moeten worden beantwoord voordat wordt overwogen een onderzoek in te stellen naar de mogelijke invloed van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden. Het eerste deel van het Onderzoek Bestrijdingmiddelen en Omwonenden (OBO) is in de periode 2017-2019 uitgevoerd in de bollenteelt. De rapportage aan het Ministerie van LNV is afgerond in april 2019.
Mark Montforts heeft het onderzoek vanuit het RIVM gecoördineerd en zal uitleg geven over de inbedding van het onderzoek en reflecteren op de procesgang. Hierbij zal de rol van de wetenschappelijke begeleidingsgroep worden toegelicht, alsmede de rol van de klankbordgroep waarin de belangengroepen hebben meegedacht over de opzet, uitvoering en rapportage van het OBO onderzoek. Veel achtergrondinformatie is terug te vinden op de website van het onderzoek [2] en in een samenvatting die is opgesteld door het RIVM [3].
Tijdens deze bijeenkomst zal het onderzoeksrapport [4] inhoudelijk worden toegelicht door prof. dr. ir. Roel Vermeulen die het onderezoeksconsortium heeft geleid. Het onderzoek heeft in het voorjaar van 2019 veel aandacht gekregen in de media. Uitkomsten van het onderzoek zijn naar buiten gekomen voordat de rapportage in definitieve vorm werd aangeboden aan de ministeries. In een uitzending van Zembla op 25 april komen onderzoekers aan het woord maar ook omwonenden en deskundigen [5].
De resultaten van het onderzoek hebben tot veel reacties geleid. Tijdens de bijeenkomst zal een omwonende en een [teler/loonwerker] een reactie geven op de bevindingen van het onderzoek en bespreken wat het OBO onderzoek heeft losgemaakt bij de belangengroepen.

Bronnen:
1. Gezondheidsraad (2014) Gewasbescherming en omwonenden. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2014/01/29/gewasbescherming-en-omwonenden
2. Website van het onderzoek: https://www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl/
3. Bestrijdingsmiddelen en omwonenden: Samenvattend rapport over blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten https://www.rivm.nl/publicaties/bestrijdingsmiddelen-en-omwonenden-samenvattend-rapport-over-blootstelling-en-mogelijke
4. Dowload het wetenschappelijke rapport: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/bijlage-1-onderzoeksrapport-obo
5. Uitzending Zembla: Bollengif in de babyluier https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/bollengif-in-babyluiers

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier