Het veiligheidsinformatieblad (VIB) gefileerd

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is het wettelijk document dat inmiddels in vele landen gebruikt wordt als het middel om ‘alle’ veiligheidsinformatie van (chemische) producten te communiceren naar gebruikers.Met de komst van REACH is de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van informatie over gevaarlijke stoffen expliciet bij bedrijven neergelegd. Fabrikanten en importeurs dienen te beoordelen of stoffen veilig gebruikt kunnen worden. Wat is hierbij de geldende wetgeving en hoe dienen we dit correct te implementeren? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en de rol van verschillende partijen (fabrikanten, gebruikers, ECHA, lidstaten, …)?
Vaak zien we dat voor mengsels of minder courante zuivere producten de info omtrent de blootstellingsbeheersing op het VIB vrij summier is. Wat is de informatie rond de blootstellingsbeheersing op het VIB waard? Hoe goed zijn deze dossiers? Wat zijn de knelpunten? En hoe vorm je zo’n VIB om tot een hanteerbaar document voor de werknemers?
De bijeenkomst zal aantonen hoe belangrijk dit document is, hoe het gemaakt wordt, wat de valkuilen zijn, wie erbij betrokken is, …

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: niet beschikbaar

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier