BRZO+ bedrijven, ‘ageing’ en inspectie

Veel chemische installaties in Nederland (en in de rest van de wereld) stammen uit de 60’er en 70’er jaren. Er is daarom steeds meer aandacht voor de effecten van het verouderen (‘ageing’) op de veiligheid van die installaties. De Engelse Health and Safety Executive heeft een aantal rapporten hierover uitgebracht, waarvan het eerste uit 2006. Een recente studie brengt dit fenomeen in kaart voor de Engelse off shore industrie.

In Nederland zijn rapporten van TNO3 en RIVM4 verschenen die ingaan op de situatie in de Nederlandse industrie (BRZO-bedrijven) en de betekenis daarvan voor het toezicht. Ageing is onderdeel van het BRZO+ programma van de overheid. Ook de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft dit onderwerp opgepakt. Op 23 november heeft de werkgroep Loss Prevention & Control van de NVVK een bijeenkomst georganiseerd waarin het RIVM-rapport en de acties van de VNCI nader zijn toegelicht. De focus lag hierbij op de betekenis van ageing: waar hebben we het
over? En hoe is het in te passen in de bestaande managementsystemen van bedrijven en het toezicht van de overheid?
In deze bijeenkomst zullen we onze kennis van ageing verder verdiepen met een viertal presentaties. De sprekers zullen ingaan op de achtergrond van ageing. Waarom moeten we aandacht aan dit fenomeen besteden? Een tweetal lopende onderzoeken naar ageing zullen worden gepresenteerd en tot slot gaan we in op de betekenis van dit alles voor de kwaliteit van het toezicht.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier