Onderzoek naar bepaling en beoordeling van blootstelling aan PFOA in Dordrecht

Bij de fabricage van Teflon op de voormalige productielocatie van DuPont (thans Chemours) in Dordrecht is in de periode 1970-2012 perfluoroctaanzuur (PFOA) vrijgekomen. Deze stof heeft zich voornamelijk via de lucht over een groot gebied verspreid. Vanwege persistentie en de hoge vetoplosbaarheid treedt stapeling op in het lichaam. Daarin kan PFOA nog jaren nadien aangetoond worden met een bloedanalyse. Er zijn sterke aanwijzingen dat PFOA kan leiden tot een verhoogd
totaal cholesterolgehalte en afwijkingen in de leverfunctie. Daarnaast is in een systematisch litereratuuronderzoek een consistente dosis-respons relatie aangetoond tussen het bloed PFOA gehalte en een verminderd geboortegewicht. Omwonenden maken zich zorgen over hun gezondheid, mede gevoed door de situatie rond een soortgelijke fabriek in West Virginia de Verenigde Staten, waar inmiddels aan meer dan 3,500 eisers schadeclaims zijn uitgekeerd na drie rechtzaken, gebaseerd op
een geval van nierkanker en een persoon met zaadbalkanker. Er zijn ook zorgen over een mogelijk verband met colitis ulcerosa en verhoogde bloeddruk bij zwangeren en zwangerschapsvergiftiging.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de door het RIVM uitgevoerde studies worden toegelicht door de auteurs. Wij hebben ook een tweetal experts gevraagd om hun visie te geven. Beide experts hebben als adviseur van het RIVM opgetreden.
Mocht u alvast willen weten waar het over gaat, dan raden wij u aan de informatie op de website van het RIVM te raadplegen: zie http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/PFOA. Op deze website vindt u de rapporten die zullen worden besproken en ook een korte videoboodschap van Prof. dr. Erik Lebret over het onderzoek en de betekenis van de uitkomsten.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier